Obdélník

Můžete si myslet že obdélník není tak krásný a stylově čistý jako třeba čtverec nebo krychle. Ano, ale uvědomme si, že čtverec je jen zvláštním případem obdélníku a povrch krychle si těžko umíme bez čtverce představit.

Jedna z nejvýznamnějších forem obdélníků jsou dřevíčka.